Firma Vis Natura s.r.o., prevádzkovateľ webu holle.sk sa zaväzuje podľa zákona 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia, že bude rešpektovať vaše súkromie v režime on-line a uznáva vašu požiadavku na vhodnú ochranu a spravovanie všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu (ďalej len "osobné informácie"), ktoré s nami zdieľate.

Firma Vis Natura s.r.o., prevádzkovateľ webu holle.sk zaviedla tieto pravidlá pre ochranu súkromných údajov v režime on-line preto, aby ste vedeli, s akou obozretnosťou budeme zaobchádzať s vašimi osobnými informáciami.
Pod pojmom osobné informácie sa myslia všetky informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu jednotlivca vrátane, nie však výhradne, jeho mena a priezviska, domácej alebo inej fyzickej adresy, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných informácií, či už domácich, alebo pracovných. Vo všeobecnosti však môžete navštíviť webové stránky www.holle.sk bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek informácie o Vašej totožnosti.

Vaše údaje za žiadnych okolností nebudú poskytované tretím osobám a budú použité iba pre potreby Vis Natura s.r.o..